top of page

KAUÇUK KAPLAMA

Neon Makina, kauçuk kaplama işlemlerinde lider marka ürünler kullanmakta olup markanın uygulama partnerliğini sürdürmektedir.

Kauçuk kaplama çamur yoğunluklu akışkan hatlarında yer alan tank, boru, dirsek vb ekipmanların yüzeylerinde meydana gelebilecek fiziksel ve kimyasal aşınmayı asgariye indirmek için gerçekleştirilen bir kaplama yöntemidir.

Yurtiçi ve yurtdışı projelerle bir çok referansa sahip olan Neon Makina, kauçuk kaplama uygulamalarınızda aradığınız çözüm ortağınızdır.

Saha projelerinin yanı sıra, akış hattı elemanları ve tank tipi parçaların metal konstrüksiyonu ve kaplaması dahil imalat işlemleri fabrika koşullarında yapılabilmektedir.

bottom of page